Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 


1. úvodní ustanovení


Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní a dodací podmínky práva a povinnosti mezi společností Tonick s.r.o., s.r.o., se sídlem Francouzská 152/78, 101 00 Praha 10 IČ:03485871, DIČ:CZ 03485871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 232028 , dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.


2. objednání zboží


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu DOBRŮTKA.EU. Veškeré tyto objednávky jsou pro obě strany, jak pro kupujícího tak pro prodávajícího závazné.
Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními a dodacími podmínkami internetového obchodu DOBRŮTKA.EU a souhlasí s nimi, zároveň také potvrzuje, že dovršil věku 18 let v případě objednání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Osobám mladším 18 let veškeré alkoholické nápoje a tabákové výrobky prodávající neposkytuje.
Objednávka je platná pokud jsou vyplněny veškeré informace vyžadované prostřednictvím formuláře na internetovém obchodu DOBRŮTKA.EU a ověření objednávky prodávajícího u kupujícího formou potvrzujícího e-mailu nebo telefonického dotazu. Objednávky odeslané v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, budou vyřízeny následující pracovní den.


3. cena zboží


Cena všech uvedených produktů je včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme cenu za přepravu. Není-li snížena v časové omezené akci.
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny uvedených produktů. Pokud změna ceny nastane na základě skutečnosti, kterou prodávající nemůže ovlivnit v době od podání objednávky kupujícím až do jeho doručení do sídla prodávajícího, kupující nemusí akceptovat změnu ceny a je oprávněn zrušit tuto objednávku. O změně ceny bude kupující před odesláním zboží neprodleně informován.


4. platební podmínky, forma úhrady


Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží na provozovně prodávajícího Beranových 65, 199 00 Praha 9, hotově formou dobírky pracovníkovi přepravní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny                             č. 4129555339/0800 v CZK, případně na účet u FIO Banky IBAN účtu: CZ4808000000001935591293 ; BIC kód: GIBACZPX v EUR předem na základě poskytnutých symbolů platby obdržených po objednání zboží. V případě úhrady formou platebního příkazu bude zboží odesláno až po obdržení částky na účet prodávajícího. Neuhradí-li kupující částku za zboží do 7 pracovních dnů, bude objednávka zrušena.


5. dodací lhůta


Termín vyřízení Vaší objednávky a termín dodání je závislý na vybraném druhu dodání. Dodací lhůta pro objednané zboží je v rozmezí 2 - 10 pracovních dnů od doručení objednávky. Prodávající si vyhrazuje, v případě situace kterou nebylo možno ovlivnit, termín dodání prodloužit, ale vždy o tom informuje kupujícího, který má právo v tomto případě od objednávky písemnou formou odstoupit. Dodací lhůta ze strany prodávajícího je splněná, pokud byl předmět koupě v dané lhůtě odevzdaný na přepravu, nebo doručen do provozovny prodávajícího v případě osobního odběru kupujícím.


6. reklamace a odstoupení od smlouvy, záruka


Prodávající garantuje kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou a to buď doporučeným dopisem, nebo e-mailem. Reklamaci lze také uplatnit  ústně na naší provozovně. Ve všech případech je nutno uvést přesný popis a specifikaci čeho se reklamace týká, adresu, telefon a další potřebné údaje kupujícího.
V případě, že dodávka zboží vykazuje zjevné vady přepravního obalu a to zejména protržení, rozbití atd., je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží.
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na provozovnu prodávajícího  spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Vráceny budou pouze peníze za zboží, nikoliv však cena za dopravu.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na provozovně, nebo převodem na účet kupujícího ve lhůtě 30 dnů. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po kupujícím nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo kupujícímu. Kupující rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.
Prodávající není zodpovědný za případné škody způsobené dopravcem s výjimkou dovozu výrobku vlastními pracovníky. Když se hodnověrně prokáže, že dodaný výrobek byl vyexpedován ve špatné kvalitě, nebo poškozený, kupující má právo na bezplatnou výměnu výrobku ve stejné hodnotě. Přičemž však kupující musí nést náklady na jeho opakovanou dopravu na místo určení jako i náklady na vrácení poškozeného výrobku prodávajícímu. Prodávající v tomto případě nevrací kupujícímu cenu za první přepravu. Prodávající neručí za závady způsobené přepravcem (rozbití lahve apod.) – přepravce zásilky pojišťuje.
Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Na doplňky se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.
Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího.
Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).
Reklamace jsou vyřizovány:

- e-mailem: info@dobrutka.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu.   Další informace